Apie mus

Ataskaitos

 

2010 metų asociacijos finansinė ataskaita
2011 metų asociacijos finansinė ataskaita

Veikla: 
 

     LBKA dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje "Finansinių paslaugų tiekėjai ir vartotojų apsauga - du pasauliai?", kuri įvyko 2010 m. liepos 2-3 dieną Vokietijoje, Hamburge.

     Siekiant pagerinti ryšį su visuomene, parengtas asociacijos puslapis Facebook.com svetainėje asociacijos pavadinimu.

     LBKA apskritas stalas su Valstybinės Vartotojų Teisių Apsaugos tarnybos direktoriumi Feliksu Petrausku, kuris įvyko 2010 liepos mėn. 7 d.

     Parengtas pranešimas LBKA ir Lietuvos Mokslų Akademijos Mokslininkų rūmų Diskusijų klubo seminare "Bankų vaidmuo, sukeliant krizę ir krizės įveikimas", kuris įvyko  2010 spalio 22 d.

     Parengtas pranešimas, seminaras bei paskaita LBKA ir AIESEC projekto  „Socialiai atsakinga bankininkystė" rėmuose. AIESEC -tai stambiausias pasaulinis studentų organizacijos tinklas. Renginiai vyko Vilniaus Universiteto bei ISM kolegijos patalpose. 2010 11 mėn -2011 04 mėn.

     Darbas seimo darbo grupėje „Dėl verslo ir bankų santykių ir verslo kreditavimo gerinimo klausimų nagrinėjimo" Pasiūlyta nuo asociacijos 5 įstatymų pakeitimo projektai, šiuo metu priimtas vienas įstatymas dėl bankų privalomo atsakymo į klientų skundus per 30 dienų.

     Parengtas straipsnis „Klausimas, ar reikia bankroto įstatymo - nekorektiškas" . Publikuotas Delfi 2010 gegužės 21 d.

     R. Paukštės dalyvavimas LRT tiesioginėje radijo ir televizijos laidoje su Lietuvos Bankų asociacijos vadovu S. Kropu apie bankų ir jų klientų santykius.

     Darbas Saulėtekio komisijos Verslo finansavimo sąlygų darbo grupėje prie LR Ūkio ministerijos

     Darbas darbo grupėje prie LR ŪM parengti Nemokumo įstatymo koncepcijos projektą. Parengtas asociacijos atsiliepimas į koncepcijos projektą.

     R. Paukštės dalyvavimas tiesioginėje LRT laidoje „Akiračiai", kartu su Ūkio ministru R. Žyliumi, bei seimo opozicijos lyderiu V. Gapšiu apie Fizinių Asmenų Bankroto įstatymą. 2011 liepos 22 d. 11 val.

     Parengtos  asociacijos  pastabos Fizinių Asmenų Bankroto įstatymo projektui. Pastabos pateiktos Ūkio ministerijai 2011 02 11 bei Seimo darbo grupei, (vadovas Vytautas Gapšys) Inicijuoti sekantys pakeitimai šiam projektui: a) kad kreditoriai neturėtų teisės atšaukti bankroto procedūros, b) kad ženkliai atpiginti patį procesą, kas leistų bankrutuoti didesniam piliečių ratui.

     Parengti atsakymai į „Savaitės" klausimus, publikuoti ir Delfi  „Turime būti bankų klientai, o ne įkaitai". 2011 gegužės 7 d.

     Parengtos ir pastoviai administruojamos svetainės http://www.lbka.lt/ , bei http://www.banku-naujienos.lt/

     2012 m. pirmą pusmetį publikuoti apie 15 komentarų spaudoje, straipsnių „Verslo žinių" dienraštyje,  bei TV3,  LNK, Baltijos TV televizijose bankų klientams aktualiomis temomis.

     Dalyvaujame 2012 m. Lietuvos Banko dviejose darbo grupėse - Vartotojų ir Bankų bendradarbiavimo, Neteisminio smulkių ir vidutinių įmonių ginčų sprendimo darbo grupėse.