Europos VKG (ECCG)

Europos vartotojų konsultacinė grupė (European Consumer Consultative Group) yra Europos vartotojų forumas, kuriame pristatomi Europos įstatymų ir poįstatyminių dokumentų projektai, aptariama, kaip tai paveiks ES vartotojus. Šio forumo nariu - Lietuvos atstovu -  2013-2016 m.  kadencijai yra išrinktas asociacijos vadovas Rūtenis Paukštė.