Europos VKG (ECCG)

Grupės tikslai, įkūrimo pagrindas

Europos vartotojų konsultacinė grupė (EVKG) yra pagrindinis Europos komisijos vartotojų organizacijų forumas. Ši grupė

  • diskutuoja apie pagrindines vartotojų problemas;
  • pateikia nuomones apie tai, kaip reikėtų pagerinti vartotojų interesų gynybą;
  • pataria ir nurodo Komisijai jei jos politika ar veikla daro poveikį vartotojams;
  • informuoja Komisiją apie vartotojų politikos plėtojimą šalyse narėse;
  • informuoja savo bendruomenes apie veiksmus kitų valstybių vartotojų organizacijose.

EVKG yra sudaryta iš po vieną kiekvienos ES šalies narės atstovo,  taip pat po vieną narį deleguoja Europos vartotojų organizacijos (BEUC ir ANEC), dvi asocijuotos narės ( EEUROCOOP ir COFACE) bei dvi Europos Ekonominės erdvės narės stebėtojos (Islandija ir Norvegija).

EVKG nariai renkasi 3 kartus į metus Briuselyje.

Grupė įkurta Europos Komisijos sprendimais 2003/709/EC, 2003 metų spalio 9 d. Ir 2009/705, 2009 metų rugsėjo 14 d.