Naudinga

Lietuvos bankas "Atsakingi ir Racionalūs ar Įmanoma?"

Ar vartotojai elgiasi pakankamai racionaliai? 
 • Vartotojiškos kultūros spaudimas ir savikontrolės spragos
 • Dabarties emocijomis grįsti ilgalaikiai sprendimai
 • Asmeniniai finansai sunkiai suvaldomi
 • Nepakankami finansinio raštingumo įgūdžiai
 • Besąlygiškas pasitikėjimas konsultantais ir žaibiški sprendimai
 • Neperskaityta arba nesuprasta informacija tikrai neužtikrina racionalaus sprendimo...
 • Ribotas atsakomybės už savo sprendimus prisiėmimas

Reguliavimo ir priežiūros trūkumai

 • Reglamentavimas sudėtingas ir painus 
 • Spaudimas sureglamentuoti visus gyvenimo atvejus
 • Vartotojų apsaugos visagalybės iliuzija
 • Panašiems produktams taikomi skirtingi standartai
 • Per didelis dėmesys smulkiems pažeidimams 
 • Nepakankamas dėmesys konkurencijos trikdžiams
 • Finansinio švietimo iniciatyvos nepakankamai efektyvios

                         Strateginis pokytis

Strateginės kryptys

 • Užtikrinant reguliavimo kokybę bei teisinį aiškumą, skatinti tvarią finansinių paslaugų ir rinkų plėtrą
 • Ankstyvoje stadijoje identifikuoti ir valdyti riziką, keliančią grėsmę finansinių paslaugų vartotojams
 • Prižiūrėti, kad finansų rinkos dalyviai teiktų paslaugas sąžiningai, teisingai ir profesionaliai
 • Užtikrinti efektyvų vartotojų ir rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimą ir prevenciją 
 • Didinti visuomenės finansinį raštingumą 

Siekiame didžiausios naudos visuomenei

 • Įtraukdami į veiklą vartotojų organizacijų atstovus
 • Konsultuodamiesi su rinkos atstovais
 • Skatindami rinkos ir vartotojų dialogą
 • Bendradarbiaudami su kitomis valstybės institucijomis
 • Atsižvelgdami į ES iniciatyvas ir kitų šalių patirtį
 • Atlikdami analitinius tyrimus ir patikrinimus
 • Vertindami finansinių paslaugų ginčų tendencijas
 • Analizuodami mokslininkų įžvalgas

Dėmesys - probleminėms sritims

 • Būsto kreditavimas
 • Vartojimo kreditavimas
 • Pensijų fondų valdymas
 • Investicinis gyvybės draudimas
 • Finansinis švietimas

Reguliavimas ir priežiūra 2013-2014

 • Intensyvi vartojimo kreditų priežiūra bei naujas reguliavimas
 • Visapusiška investicinio gyvybės draudimo analizė bei aukštesnė kartelė paslaugos kokybei
 • Konkurencijos trikdžių bei piktnaudžiavimo šalinimas būsto kreditavimo srityje
 • Naujas pensijų fondų priežiūros modelis – adekvačiam rizikos įvertinimui
 • Pasirengimas pensijų fondų perėjimui prie gyvenimo ciklo koncepcijos, išmokos fazės sukalibravimas
 • Naujų produktų rizikos vertinimas vartotojų požiūriu

Finansinis švietimas 2013-2014 

 • Sėkmingai startavo finansinio švietimo tinklapis „Pinigų bitė“
 • Finansinio švietimo tinklas ir komitetas
 • Tiksliniai socialiniai projektai apie asmeninius finansus 
 • Bendradarbiavimo susitarimas su Švietimo ir mokslo ministerija
 • Tarptautinis paauglių finansinio raštingumo tyrimas
 • Nacionalinis finansinio raštingumo didinimo planas