Naudinga

Būsto kredito sutarčių viešumas

LIETUVOS IR SKANDINAVIJOS BANKŲ BŪSTO KREDITO SUTARČIŲ SĄLYGŲ PALYGINIMAS.

SUTARČIŲ SĄLYGŲ VIEŠUMAS
2001 m. Europos susitarimas dėl savanoriškojo elgesio kodekso, susijusio su informacija, pateiktina iki būsto paskolos sutarties pasirašymo: rekomenduojamas savanoriškas ESIL (Europos standartinis informacijos lapas) naudojimas. Lietuvos bankai neprisijungę prie susitarimo.
2014 m. vasario 4 d. Direktyva „Dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto“ Nr. 2014/17/ES: privalomas ESIL naudojimas.
LR Bankų įst. 56 str. 2 d.: Prieš sudarydamas sutartį dėl finansinių paslaugų teikimo, bankas privalo suteikti klientui išsamią informaciją apie finansinių paslaugų teikimo sąlygas, paslaugų kainą, paslaugų teikimo terminus, galimas pasekmes bei kitokią informaciją, turinčią įtakos kliento apsisprendimui sudaryti sutartį.
Tikslas: šia direktyva turėtų būti sukurta skaidresnė, veiksmingesnė ir konkurencingesnė vidaus rinka, kurioje būtų naudojamos nuoseklios, lanksčios ir teisingos kredito sutartys dėl nekilnojamojo turto, kartu skatinant tvarų skolinimą ir skolinimąsi bei finansinę įtrauktį, taigi užtik­rinant aukšto lygio vartotojų apsaugą... (2014/17/ES, preambulė, 6d.)

LIETUVOS BANKŲ PATEIKTOS BŪSTO KREDITO SUTARTYS

Bankai kurie pateikė sutartis tyrimui:

 • Swedbank
 • Medicinos bankas
 • Šiaulių bankas
 • Citadele Nordea
 • Danske bank

Bankai kurie nepateikė sutarčių tyrimui:

 • SEB
 • DNB

SKANDINAVIJOS BANKŲ PATEIKIAMOS SUTARTYS

Į prašymus pateikti sutartis neatsakė nei vienas bankas 
Švedijoje naudojama Danske Bank (2011 m. spalio mėn.), ją galima rasti adresu: http://www.danskebank.se/PDF/Blanketter/Allmanna Villkor-Skuldebrev-Danske-Bolan-Konsument.pdf
Suomijoje naudojama Nordea Bank (2012 m. spalio mėn.), ją galima rasti adresu: http://www.nordea.fi/sitemod/upload/root/content/nordea_fi_uk/private/housing/terms_and_conditions/RH013EP.pdf
Švedijoje taikoma Nordea Bank (2012 m. spalio mėn.), ją galima rasti adresu: https://www.nordea.se/sitemod/upload/root/content/nordea_se/privat/boende/filer/bolan_allmanna_villkor.pdf 

SUTARTIES NUTRAUKIMAS (Mokėjimų vėlavimas)

Lietuvoje: Teisė nutraukti sutartį siejama tik su prievolės įvykdymo vėlavimo terminu (jis svyruoja nuo 10 iki 120 kalendorinių dienų)

Skaninavijoje: Sutarties nutraukimas siejamas su: prievolės neįvykdymo terminu ir laiku neįvykdytos prievolės dydžiu.

PRIEVOLIŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS
Lietuvoje: Teisė reikalauti pateikti papildomas prievolės užtikrinimo priemones ir tais atvejais, kai įkeisto bankui daikto vertė sumažėjo dėl nuo vartotojų nepriklausančių aplinkybių
Teisė reikalauti pateikti papildomas užtikrinimo priemones, esant tam tikriems sutarties pažeidimams, kurie tiesiogiai nesusiję su kredito grąžinimu (pvz., pakartotinai pažeidus reikalavimą per 7 dienas bankui pateikti dokumentus apie gaunamas pajamas).

Skandinavijoje:Teisė reikalauti pateikti papildomas prievolės užtikrinimo priemones tik tada, jei užtikrinimo priemonės vertė sumažėjo dėl paskolos gavėjo ar įkaito savininko kaltės nėra pareigos pateikti bankui įkeisto turto rinkos vertės ataskaitos, parengtos bankui priimtinų turto vertintojų

KREDITO REFINANSAVIMAS
Lietuvoje:
Priešlaikinis grąžinimas apmokestinamas tiek kintamų, tiek fiksuotų palūkanų atveju, sudėtingas reguliavimas: 

 • gražinamos prieš nustatytą terminą sumos dydis (priešlaikinio kredito grąžinimo mokestis mokamas, jei suma viršija 25 proc. negrąžintos kredito sumos)
 • refinansavimo lėšų šaltinis (jei lėšos iš kito banko – mokamas mokestis)
 • kredito ar jo dalies priešlaikinio gražinimo dažnumas (pvz., nemokamai grąžinti galima vieną kartą per kalendorinius metus)
 • kredito grąžinimo diena (pvz., nemokamai kreditą galima grąžinti palūkanų nustatymo dieną)

Skandinavijoje:

Kintamų palūkanų atveju priešlaikinis grąžinimas nemokamas

 • Fiksuotų palūkanų atveju kredito gavėjas turi pareigą bankui kompensuoti palūkanų skirtumą 
 • Tačiau nustatytos palūkanų kompensavimo „lubos“

SANKCIJOS UŽ SUTARTIES PAŽEIDIMUS

Numatytos tokios sankcijos:

 • Delspinigiai
 • Neįvykdymo palūkanos 
 • Baudos
 • Maržos padidinimas

Delspinigiai: nuo 0,08 proc. iki 0,1 proc. per dieną (29,2 – 36 proc. metinės palūkanos)
Neįvykdymo palūkanos: apie 16 proc. metinės palūkanos
Baudos: nuo 500 iki 3000 litų (pvz., už įkeisto buto išnuomojimą be banko sutikimo – 3 proc. kredito sumos bauda (!)
Maržos padidinimas: 1-1,5 proc. Nenumatytas maržos „atstatymas“ padengus pažeidimu padarytus „nuostolius“ Lietuvoje.

Skandinavijoje:

 • Numatytos tokios sankcijos: 
 • Delspinigiai
 • Baudos

Delspinigiai: 5-7 proc. virš sutartimi nustatytos palūkanų normos 
Baudos: Danijoje naudojamoje sutartyje – 50 kronų

SUTARČIŲ PALYGINIMO IŠVADOS

 • Lietuvos bankų būsto kredito sutarčių bendrosios sąlygos 3-10 kartų ilgesnės nei Švedijoje ir Suomijoje skelbiamos  
 • Lietuvos bankų sutarčių bendrosios sąlygos teisine prasme yra ypatingai sudėtingos sutartys, skirtos profesionalui, bet ne vartotojui
 • Didelė dalis nepalankių vartotojui Lietuvos bankų sutarčių sąlygų nėra naudojamos Skandinavijoje veikiančių tų pačių bankų sutarčių sąlygose  
 • Nežiūrint to, kad Lietuvos bankai skelbia esminę ESIL informaciją savo interneto puslapiuose, ji visiškai neatskleidžia nepalankių vartotojui bendrųjų kredito sutarčių sąlygų  
 • Tikslą sukurti skaidresnę, veiksmingesnę ir konkurencingesnę vidaus rinką, kurioje būtų naudojamos nuoseklios, lanksčios ir teisingos kredito sutartys galima tik paskatinus bankų konkurenciją bendrųjų sutarčių sąlygų atžvilgiu. Sutarčių sąlygos turi būti viešos ir vartotojai privalo turėti galimybę rinktis tarp skirtingų bankų sutarčių sąlygų be jokių apribojimų

VYTAUTAS KALMATAVIČIUS
ADVOKATAS, PARTNERIS

Susisiekite