Mūsų veikla

Paruošti dokumentai

2015.04.24 Banko kortelių ir sąskaitų saugumas

Pastaruoju metu padažnėjo atvejų, kai banko kortelės ir sąskaitos yra blokuojamos.

daugiau
2015.04.24 Dėl palūkanų su neigiamu Euribor

Šių dienų dėmesio centre atsidūrė klausimas, kaip reikia elgtis bankams su kreditų palūkanomis, kai Euribor tapo neigiamas.

daugiau
2015.03.17 Kaip bus keičiamas Fizinių asmenų bankroto įstatymas

Europos reikalavimai turi atsispindėti mūsų įstatymuose, todėl yra planuojamas keisti FABĮ. Ką mes siūlome?

daugiau
2015.02.11 Kaip kreditavimas atrodys nuo kitų metų?

Kaip kreditavimas atrodys nuo kitų 2016 metų? Ruošiamos svarbios permainos nekilnojamo turto kreditavimo srityje ir mūsų asociacija dalyvauja šiame procese. Lietuvoje nuo kitų metų turės įsigalioti nauja ES direktyva. Mūsų prašymu advokatų PB "Jurex" atliko didelį darbą įsigilindami į būsimą tvarką ir paruošė bankų klientams - vartotojams naudingus pasiūlymus, kuriuos pateikėme Lietuvos Bankui. Patalpiname paruoštą klausimyną.

daugiau
2014.10.15 Apie anuitetinį ir linijinį metodus

Skamba neaiškiai ir nuobodžiai, bet nuo to priklauso, ar permokėsite bankui už paskolą.

daugiau
2014.07.08 Lietuvoje dirbančių bankų sutarčių tyrimo išvados

Būsto kredito sutarčių bendrosios dalys turi būti skelbiamos viešai. Tai paskatintų bankų konkurenciją bendrųjų sutarčių sąlygų atžvilgiu bei leistų vartotojams pasirinkti jų interesus labiausiai atitinkančią sutartį.

daugiau
2014.07.08 Ar reikia įstatymų

Visi sutiksime, kad bankai yra ypatingai svarbūs visuomenės gyvenime. Valstybės piliečių gerovė, vidutinės klasės augimas labai priklauso nuo to, kaip veikia finansinė krašto sistema.

daugiau
2014.07.08 Dėl įmokų ir grynų

Pagrindinis komercinių bankų, kaip ir bet kokio verslo, siekis – pelnas. Tačiau bankų sprendimas didinti finansinių operacijų grynaisiais pinigais įkainius neturėtų būti vertinamas kaip teisėtas, kadangi bankai yra išskirtinėje padėtyje – rinkos dėsniai šiame sektoriuje negalioja.

daugiau
2014.07.08 Dėl Lietuvos Banko parengto atsakingo skolinimo nuostatų projekto

Nuostatos, parengtos LB, yra orientuotos išimtinai į kreditų išdavimo sąlygų griežtinimą, numatant gan aukštus išduodamo kredito ir įkeičiamo turto vertės santykius. Pernelyg griežtų ribojimų įtvirtinimas ir reikalavimas, kad besiskolinantys asmenys savo lėšomis finansuotų dalį planuojamo įsigyti turto kainos, gali stabdyti ekonomikos vystymąsi ir viduriniosios klasės augimą.

daugiau
2014.07.08 Dėl tarpbankinių mokesčių BFK

Sparčiai vystantis technologijoms, tiek Lietuvoje, tiek ir Europos Sąjungoje vis labiau populiarėja ir atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis. Natūralu, jog mokėjimo įstaigos, teikiančios elektroninio atsiskaitymo paslaugas už tai ima tam tikrą mokestį.

daugiau
2014.07.08 Ko mes siekiame

Klientų prašymus (skundus) dėl su banku sudarytų kreditavimo sutarčių vykdymo ar banko veiksmų, kuriais bankas galėjo pažeisti sutarties su klientu ar teisės aktų reikalavimus, nagrinėja bankas. Bankas privalo išnagrinėti rašytinius kliento prašymus (skundus) ir raštu jam motyvuotai atsakyti per ne ilgesnį laiką, nei vienos periodinės kredito ir/ar palūkanų grąžinimo įmokos, nustatytos kliento kreditavimo sutartyje, terminas, skaičiuojant nuo kliento paklausimo gavimo dienos.

daugiau
2014.07.08 Kreipimasis į Lietuvos komercinius bankus

Dabartinis bankų įvaizdis visuomenėje yra žymiai blogesnis, nei buvo prieš krizę. Dar prieš keletą metų spaudoje vargiai buvo galima rasti neigiamą straipsnį ar atsiliepimą apie bankus ir jų veiklą. Šiuo metu kiekvieną savaitę vos ne kiekviename leidinyje susiduriame su bankų kritika, neigiamų dalykų viešinimu, dėl neatsakingos bankų veiklos vienaip ar kitaip nukentėjusių žmonių istorijomis.

daugiau
2014.07.08 LBA GPK analizė

Didžioji dalis Kodekso nuostatų yra pernelyg abstrakčios, deklaratyvios bei nustatančio savaime suprantamus dalykus, taip pat teisės aktuose numatytas pareigas, pavyzdžiui, bankas nedalyvauja sudarant korupcijos požymių turinčius sandorius, bankas netoleruoja neteisėtos kliento veiklos, bankas atsako už trečiuosius asmenis, kuriuos bankas laisva valia pasitelkė finansinėms paslaugoms teikti, bankai pagal galimybes atsižvelgia į klientų interesus, bankai sudaro galimybę susipažinti su informacija apie teikiamas paslaugas ir t.t.

daugiau
2014.07.08 LBKA pozicija dėl bankų kodekso

Lietuvos bankų klientų asociacija (toliau – LBKA) teikia šią savo pradinę poziciją dėl bankų Geros praktikos kodekso (toliau – Kodeksas) tobulinimo galimybių ir krypčių.

daugiau
2014.07.08 Dėl bankų įkainių didėjimo

Visi papildomi mokesčiai, kuriuos mokėjimo paslaugų teikėjas gali nustatyti pagal pagrindinės mokėjimo sąskaitos sutartį, įskaitant mokesčius už sutartyje nustatytų vartotojo įsipareigojimų nevykdymą, turėtų būti teisingi.

daugiau
2014.07.08 Pasiūlymai dėl sutarčių LBA

Norime pranešti, kad LBKA atliko bankų sutarčių tyrimą, kuriame nagrinėjo įvairias sutarčių sąlygas ir suformulavo pasiūlymus, kaip galima būtų pagerinti šias sutartis.

daugiau
2014.07.08 Pasiūlyma 2011

Dėkui už galimybę pristatyti savo veiklą bei idėjas bankų atstovams. Pokalbio metu mūsų buvo paprašyta pateikti savo pasiūlymus, ką galima būtų padaryti, siekiant gerinti esamą padėtį. Manome, kad mūsų pasiūlymai būtų būtent mūsų idėjos, o esama padėtis iš tiesų reikalauja žymiai didesnio pačių bankų aktyvumo ir idėjų, kaip pagerinti padėtį bankų sektoriuje.

daugiau
2014.07.08 Pasiūlymas dėl teisės aktų pakeitimo (papildymo) siekiant užtikrinti kreditavimo įstaigų ir jų klientų lygiavertį bendravimą

Šio teisės aktų pakeitimo (papildymo) projekto rengimą paskatino esama situacija kreditavimo įstaigų ir jų klientų santykiuose, kai kreditavimo įstaigos neatsako į klientų paklausimus dėl sutarčių vykdymo arba atsako į paklausimus po nepagrįstai ilgo laiko.

daugiau