Mūsų veikla

Dėl tarpbankinių mokesčių BFK

2013 spalio 21 d.

LR Seimo  Biudžeto ir finansų komitetui

Gerbiamieji,

Dėkojame už galimybę pareikšti savo nuomonę apie Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas (toliau - Pasiūlymas dėl Reglamento).

Lietuvos bankų klientų asociacija, susipažinusi su Pasiūlymu dėl Reglamento, visiškai pritaria jame įtvirtintoms nuostatoms ir siūlomam reglamentavimui.

Sparčiai vystantis technologijoms, tiek Lietuvoje, tiek ir Europos Sąjungoje vis labiau populiarėja ir atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis. Natūralu, jog mokėjimo įstaigos, teikiančios elektroninio atsiskaitymo paslaugas už tai ima tam tikrą mokestį. Vis dėlto, šių mokesčių dydis iki šiol nei nacionaliniu, nei ES lygiu iš esmės nebuvo reglamentuotas. Be to, Lietuvoje šias paslaugas teikia sąlyginai nedidelis kiekis ūkio subjektų, todėl galima drąsiai kalbėti apie oligopolinės rinkos buvimą.  Mūsų nuomone, būtent reglamentavimo trūkumas ir oligopolinės rinkos  sankloda  lėmė tai, kad mokesčiai už finansines operacijas mokėjimo kortelėmis tapo nepagrįstai dideli ir toliau tendencingai didėja, nors, atrodo, jog vadovaujantis ekonomine logika, turėtų būti priešingai – kuo daugiau žmonių naudojasi šiomis paslaugomis, tuo jos turėtų būti pigesnės, kaip, pavyzdžiui mobiliojo ryšio paslaugų atveju. Nors visuomenė neturi informacijos apie mokėjimo įstaigų patiriamus elektroninių atsiskaitymo suistemų sukūrimo ir/ar palaikymo kaštus, tačiau manome, jog šie kaštai neturėtų didėti proporcingai paslaugos naudotojų kiekiui.  Tokiu būdu nuolat augant atsiskaitymų kortelėmis skaičiui bei mokesčiams už juos, yra sukuriamos idealios sąlygos mokėjimo įstaigoms vartotojų sąskaitą nepagrįstai pelnytis. 

Nepagrįstai dideli mokesčiai už pinigų pervedimą smulkius prekybininkus verčia atsisakyti iš pirkėjų priimti atsiskaitymus kortele bei skatinti juos atsiskaityti grynaisiais pinigais – pastaruoju metu plačiai nuskambėjo atvejai, kai neapsikentę nepagrįstai didelių banko mokesčių ne tik smulkios įmonės, bet ir gana stambūs rinkos žaidėjai, skelbė akcijas, skatinančias atsiskaitinėti grynaisiais pinigais. Kita vertus,  prekybininkai gali rinktis ir priimti atsiskaitymus kortele, tačiau tokiu atveju jie yra priversti atiduoti 2-3 proc. nuo apyvartos bankų mokesčiams arba šias išlaidas įtraukti į bendrą prekės ar paslaugos kainą ir tokiu būdu perkelti šią naštą ant pirkėjo pečių, kas vėl gi akivaizdžiai mažina pirkėjų norą atsiskaityti mokėjimo kortelėmis.

Mūsų vertinimu, teisingas ir faktiniais kaštais pagrįstas mokesčių už  atsiskaitymą kortelėmis reglamentavimas ne tik padidintų šalies ekonomikos skaidrumą, bet ir sudarytų prielaidas mažinti kainas smulkiems pirkiniams, pagerintų smulkiųjų prekybininkų padėtį, gerintų konkurencines sąlygas bei dar labiau skatintų visuomenės norą atsiskaitinėti elektroninėmis mokėjimo priemonėmis.  Dėl nurodytų priežasčių sveikiname ES iniciatyvą pagaliau pradėti reglamentuoti šią sritį ir pritariame pateiktam Pasiūlymui dėl Reglamento.

Pagarbiai

Lietuvos bankų klientų asociacijos direktorius

Rūtenis Paukštė