Mūsų veikla

Apie anuitetinį ir linijinį metodus

Skamba neaiškiai ir nuobodžiai, bet nuo to priklauso, kiek permokėsite bankui už paskolą.

Anuitetinis paskolos palūkanų mokėjimo būdas toks, kad jūs mokate pastovią įmoką visą paskolos laiką. Todėl pradžioje didelę įmokos dalį sudaro palūkanos, ir labai nedidelė dalis yra pats kredito gražinimas. Paskolos gražinimo pabaigoje šios proporcijos keičiasi - didesnė įmokos dalis tenka paties kredito gražinimui. Po penkių metų jūs gal būt gražinote 90 % įmokėtų pinigų palūkanoms, ir tik 10 % nuo įmokėtų pinigų tenka kredito gražinimui, kitaip tariant jūs beveik negražinote paskolos. Beje, mes patariame konkrečiai žinoti, kiek jūs įmokėjote ir kokia tų pinigų dalis teko kredito gražinimui.

Kai kurie bankai "modifikavo" anuitetinį metodą. Sutarties sudarymo metu jie užfiksavo paskolos gražinimo grafiką. Anuiteto metodu pasikeitus palūkanoms turi keistis ir paskolos gražinimo dydis, todėl šiuo metu esant nedidelėms palūkanoms jūs turėtumėt daugiau gražinti kredito. Kaip tai veikia jus? Negražindami daugiau kredito jūs liekate daugiau skolingas bankui ir todėl mokate daugiau palūkanų. O didesnė skola ateityje gali tapti sulėtinta "bomba", kai kredito gražinimo pabaigoje reiks gražinti daugiau paties kredito. Jei dar padidės palūkanos, įmoka taps iš ties didelė.