Mūsų veikla

R. Paukštė Kiek padidėjimas kainuos ir kaip jį pristato bankas

Kiek tai kainuos vartotojams ir kaip tai pristatoma?

Savo pasisakyme noriu kalbėti paprastus dalykus. Įvertinkime, kiek šis palūkanų didėjimas kainuos vartotojui ir pažiūrėkime, kaip tai pristatoma viešai.

Keičiame litą į eurą. Kainos neturi didėti. Žmonės, kurie turi paskolą litais ir kainodarą su įvestu šalies ekonominiu rodikliu (ŠER) gauna banko pranešimą, kad jiems reikės mokėti didesnes palūkanas pereinant prie euro.

Kodėl didėja palūkanos? Ar šalis tapo mažiau patikima? Kodėl apie tai nežinojome, kai pasirašinėjome sutartį? Yra priimtas įstatymas, kad kainos turi nedidėti, tai kodėl reikės mokėti daugiau, nei esant paskolai litais?

Pažiūrėkime, kokie tai pinigai žmogui ir kokie tai pinigai valstybės mastu. Jei skolinamasi 150 000 litų (o tai apytikriai vidutinis paskolos dydis), tai papildomas vienas metinis procentas sudarys 1500 litų.  Realiai mėnesio palūkanų padidėjimas sudarys maždaug 120 litų.

Per visą laikotarpį (paskola dažnai imama 20 metų) bendra padidėjusi suma gali sudaryti apie 15 000 litų. Taigi, darant prielaidą, kad vidutinė paskola yra 150 000 litų, banko klientas turės sumokėti didžiulę papildomą 15 000 litų sumą.

Kokia bendra suma visų banko klientų mastu? Jei tokių klientų yra 7 000, gausime maždaug apie 100 milijonų litų - tokią bendrą sumą praras banko klientai per paskolos laikotarpį. Štai apytikriai apie 100 milijonų litų mes dabar ir kalbame.

Toliau dar įdomiau. Banko svetainėje galime matyti pavyzdį, kuris rodo, kad klientui iš karto po euro įvedimo įmoka padidės tik 10 litų. Na, ar čia verta taip piktintis dėl tokios nedidelės sumos? Tačiau palaukit – juk tas bus tik pirmus mėnesius, o po to “nuolaida” tirps. Ir likusius 10, 20 ar 30 metų nuolaidų nebus! Ar tai nėra klientų klaidinimas? Kodėl nerodoma reali padėtis, bet kalbama apie tą trumpą laikotarpį, per kurį bankas taiko vadinamą “nuolaidą”?

Dabar toliau - paskaičiuokime, ar tikrai bus tie banko svetainėje nurodyti  10 litų, jei paskola 100 000 litų ir palūkanos padidėja 0,2 %, kaip nurodyta banko pavyzdyje? Aritmetika tokia, kad 0,2 procento nuo banko nurodytos paskolos sumos per metus sudaro 200 litų. Reiškia mėnesiui gaunasi 16,6 lito palūkanų padidėjimas! Atsiverskite banko puslapį – šiandien ten nurodyta tik 10. Kodėl? Pavyzdyje parodoma anuitetinio metodo įmoka, kur padidėjusios mėnesio palūkanos kartu su sumažėjusiomis kredito  išmokomis neparodo tikro skolos vaizdo. Mano nuomone, tai dar vienas akivaizdus kliento klaidinimas, siekiant paslėpti realią padėtį.

Taigi, banko komunikacija yra tokia:

sumažinama vidutinė paskolos suma;
kalbama apie “nuolaidų” laikotarpį ir sudaromas įspūdis, kad bus 5 kart mažesnės įmokos;
pavyzdyje neparodoma reali būsimų palūkanų vertė.

Argi mes tik tokios komunikacijos verti?

Baigdamas noriu pasakyti, kad esu įsitikinęs, jog banko klientai yra klaidinami pateikiant nepilną, iškreiptą informaciją, ir tai yra nepriimtina. Ir jei mes nutarėme, kad pereinant prie euro kainos nedidės, tai būkime garbingi ir nekeiskime palūkanų. Bankas privalo elgtis pagal įstatymus, nedidinti palūkanų pereinant prie euro. Nes už kiekvieno nedidelio padidėjimo slypi milžiniškos mūsų klientų sumokėtos sumos.

R. Paukštė

Lietuvos bankų klientų asociacijos vadovas