Danske klientams

Kreipimąsis į VVTAT

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos

Direktoriui p. Feliksui Petrauskui

DĖL INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU DANSKE BANK A/S LIETUVOS FILIALO KREDITO SUTARČIŲ SĄLYGOMIS, PATEIKIMO 

2014 m. lapkričio 4 d.

Vilnius

Pastaruoju metu į Lietuvos bankų klientų asociaciją (toliau – Asociacija) kreipiasi vis daugiau klientų prašydami suteikti konsultacijas dėl „Danske Bank AS Lietuvos filialo“ (toliau – Bankas) veiksmų, galimai pažeidžiančių klientų, kaip vartotojų teises.

Bankas, remdamasis kredito sutarčių nuostatomis, pagal kurias „ Kredito gavėjas įsipareigoja po kredito lėšų išmokėjimo, Bankui motyvuotai pareikalavus, vieną kartą per 12 mėnesių pateikti įkeisto nekilnojamojo turto rinkos vertės ir likvidacinės vertės nustatymo ataskaitą, paruoštą Bankui priimtinų turto vertintojų“, išsiuntė klientams pranešimus, kuriuose išreikštas reikalavimas iki nurodyto termino pateikti Bankui minėtas turto vertės nustatymo ataskaitas. Banko pranešimuose nurodytas reikalavimas nėra motyvuotas. Tokio reikalavimo įvykdymas ne tik sukeltų klientams papildomus finansinius įsipareigojimus, tačiau, pagal sutarčių nuostatas, gali būti vienašališko sutarties nutraukimo iš Banko pusės, pagrindu.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2011 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 10-420 jau tyrė to paties Banko kredito sutarčių sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu, inter alia ir sąlygą, susijusią Banko teise reikalauti pateikti turto rinkos vertės ir likvidacinės vertės nustatymo ataskaitą bei pripažino, kad ši konkreti sąlyga atitinka nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t.y. įpareigoja vartotoją vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo, be teisės jų atsisakyti.

Asociacijos turimais duomenimis, kredito sutarčių sąlygos, kurios pagrindu Bankas išsiuntė klientams pranešimus, formuluotė yra analogiška formuluotei sąlygos, kurią Tarnyba minėtu nutarimu pripažino nesąžininga. Atsižvelgiant į tai, Asociacija neprašo Tarnybos pakartotinai vertinti šios sąlygos nesąžiningų sąlygų aspektu (gavę duomenų, kad Tarnybos vertinta sąlyga neatitinka sąlygos, kuria Bankas remiasi šiuo metu, formuluotės, pateiksime papildomą prašymą Tarnybai ištirti kredito sutarčių sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo aspektu).

Akcentuotina, kad Tarnyba nutarimu pripažinusi minėtą sąlygą kaip nesąžiningą, pasiūlė Bankui per 14 dienų nuo pasiūlymo gavimo dienos pakeisti, panaikinti ar netaikyti šios sąlygos sudarant sutartis su vartotojais, o tuo atveju, jeigu Bankas neįvykdys tarnybos pasiūlymo, Tarnyba kreipsis į teismą su ieškiniu dėl tokios sąlygos pripažinimo negaliojančia.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 3 str., 12 str., nuostatomis, prašome Tarnybos:

1. Pateikti informaciją apie tai, kokių veiksmų Bankas ėmėsi įgyvendindamas Tarnybos pasiūlymą ir ar po šio siūlymo Bankas taikė klientų atžvilgiu sąlygas, kurios buvo pripažintos nesąžiningomis;

2. Ar Tarnyba kreipėsi į teismą dėl minėtų sutarčių sąlygų pripažinimo negaliojančiomis;

3. Ar Bankas gali taikyti klientų atžvilgiu minėtą sąlygą tuo atveju, jeigu Tarnybos tirtos sąlygos, kuri pripažinta nesąžininga, ir šiuo metu taikomos sąlygos formuluotės yra analogiškos?

Atsižvelgiant į tai, kad Bankas nustatė terminus, iki kurių klientai turi pateikti ataskaitas, esant galimybei prašytume atsakymą pateikti kuo operatyviau.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Pagarbiai 

Rūtenis Paukštė

Lietuvos banku klientų asociacijos direktorius