Danske klientams

Kaip elgtis banko klientams

2014 11 29 Tur būt vienas didžiausių kliento rūpesčių dėl banko prašymo vertinti turtą yra - o kas gali sekti po to, kai vertinimas bus pristatytas? Po susitikimo su banko vadovais turime patikinimą, kad jokių sankcijų, priklausomai nuo vertinimo rezultatų, bankas nesiims. Tiems, kurie vertinimo nepristatys, taip pat sankcijų nebus, tik bankas šį atvejį vertins kaip nebendradarbiavimą ir ateityje į tai gali atsižvelgti. 

2014 11 23 Mūsų nauji patarimai Danke banko klientams sekantys:

  • jei dar neruošėte turto vertinimo, kol kas to nedarykite;
  • jei jau pateikėte įvertinimo ataskaitą ir gavote bet kokios formos banko pasiūlymą keisti sutarties sąlygas, paprašykite, kad jis išdėstytų visus pasiūlymus raštu, kad klientas galėtų su jais susipažinti ir įvertinti;
  • paprašykite banko raštu, kad jums pateiktų visų atliktų mokėjimų pagal kreditavimo sutartį ataskaitą, kurioje matytųsi nuo pirmos įmokos ir dabar sumokėtos palūkanų ir kredito padengimo sumos.

Ankstesni patarimai:
Klientai turi atrašyti bankui į gautą pranešimą, ir paprašyti banko pateikti motyvą, kuriuo remiantis prašoma turtą įvertinti.  Gavus atsakymus, įvertinsime, ar jie yra standartiniai, kokie tie motyvai ir tada rengsime raštą Bankui, siunčiant kopiją LB ir, jeigu reikia, taip pat  raštą į VVTAT. 
Jeigu klientas atrašo į banko pranešimus, Bankas neturėtų vienašališkai be įspėjimo imtis kokių nors sankcijų. Taigi, kadangi klientai turi rašyti bankui raštus prašydami pateikti motyvacija dėl turto vertinimo, tai iki gauto atsakymo bankas tikrai nieko nedarys. Tada, jeigu bus rengiami raštai LB, reikės juos kopijuoti pačiam bankui, taigi kol nebus LB atsakymo, jis taip pat nieko nedarys. Gali būti, kad turto vertinimo išvengti nepavyks, tačiau esmė ta, kad tokio vertinimo rezultatai negali būti naudojami kaip spaudimas. Išlieka klausimas, kas turi apmokėti vertinimą. Tipinėje sutartyje nėra nurodyta, kokios turėtų būti banko reikalavimo priežastys.
Jeigu bankas siūlo sąlygų pakeitimus, reikia prašyti, kad tokie pasiūlymai būtų pateikti raštu. Manome, kad bankas to nedarys, tačiau jeigu viskas vyksta žodžiu ir daromas spaudimas žmonėms, mes neįrodysime to spaudimo.
Šių veiksmų turėtų pakakti, kad bankas atsitrauktų. Jeigu ne, lieka teismas ir tokiu atveju jau konkrečiai galėtume kalbėti apie žmonių skaičių ir kitas būtinas sąlygas.
Visą tą laiką aktyviai per informavimo priemones kelsime šią problemą. 
Noriu atkreipti dėmesį į vieną kol kas nematomą problemos dalį. Kai kuriems klientams ( o gal ir visiems) Bankas iškreipė anuitetinį metodą ir nuskaičiuoja per mažą kredito gražinimą. Tai ateityje sudarys ir klientams, ir bankui didelių problemų. Galima daryti prielaidą, kad būtent todėl bankas ir siūlo pereiti prie linijinio metodo.