Danske klientams

Informacija Danske klientams 2015 01 20

Danske bankas turėjo daug veiklos, susijusios su euro įvedimu, todėl atsiprašė už lėtą reagavimą ir praėjusią savaitę perdavė mums savo nuomonę. Apibendrintai pateikiame svarbiausias nuostatas.

1. Dėl turto vertinimo. Kadangi paskolos būstui įsigyti buvo imamos kartais dar nepastatytiems objektams, dėl ko atsirado daug nežinomų aplinkybių (sujungti butai, skirtingos kokybės įrengimas ir kt.), todėl, banko nuomone, jis turi žinoti, koks būtent turtas jam yra įkeistas. Dėl šios priežasties ir buvo pareikalauta atlikti turto vertinimą.  Banko pozicija ta, kad jį tenkintų įvairūs vertinimai: sutrumpinti (ženkliai pigesnis variantas), atlikti bet kurių kitų atestuotų vertintojų, net ir nesančių banko nurodytame sąraše. Nepateikus jokio vertinimo, galima numanyti, kad bankas nesirengia daryti klientui nepalankaus juridinio sprendimo. Tikėtina, kad tokiu atveju bankas pats atliks turto vertinimą, tiesiog reikės įsileisti vertintojus į būstą.

Svarbiausia yra tai, kad tokiu atveju, jeigu atliktas vertinimas atskleis nepakankamą turto vertės santykį su kreditu, bankas neturėtų daryti jokio spaudimo klientams. Spaudimu nereikėtų laikyti vadybininko aptariamos su klientu tolesnio sutarties vykdymo eigos, kai klientui savanoriškai leidžiama pasirinkti, kaip jis nori toliau gražinti kreditą.

2. Dėl palūkanų skaičiavimo. Bankas įvertino mūsų teiginius ir paruošė papildomą programinę galimybę kreditą gražinti anuitetiniu metodu. Atsižvelgiant į tai, artimiausiu metu bankas visiems savo klientams pasiūlys nemokamai pasirinkti, kaip jie norėtų toliau gražinti kreditą.  Šį sutarties pakeitimą bankas sutinka  atlikti nemokamai, paliekant tas pačias palūkanas. Kadangi nuo to, kaip pasirinksite mokėti, ženkliai keisis jūsų galutinė bankui mokama palūkanų suma, siūlome pasitarti su nepriklausomais patarėjais.

Apie kokią nors kompensaciją ar nuostolių atlyginimą dėl gražinimo metodo nekorektiško taikymo bankas neužsimena. Viena vertus, jį riboja visos Danske bankinės grupės taisyklės, kita vertus, šioje situacijoje bankas nepripažįsta, kad  klientams padaryti nuostoliai.

Apibendrinant galime pastebėti tokius svarbius momentus:

  • Bankas nesiims spaudimo priemonių, jeigu turto vertės santykis su kredito suma neatitiks sutartyje numatyto dydžio;
  • Bankas palankiai žiūrės į bet kokį klientų atliktą turto vertinimą;
  • Bankas sutinka sudaryti sąlygas nemokamai pasirinkti palankiausią klientui kredito gražinimo metodą;
  • Danske bankas kalbasi su klientais, stengiasi išgirsti išsakomas problemas ir reaguoti į jas.  Vertinant tokią banko laikyseną kitų bankų kontekste, vis dėlto turime pripažinti, kad ji nuteikia konstruktyviam bendradarbiavimui.