Mūsų veikla

Swedbank klientai apginti. Kaip?

Vasario 6 d., savaitraštyje “Veidas” publikuojama S. Jakeliūno,
dirbusio premjero patarėju finansų klausimais, apybraiža “Swedbanko”
byla”. Joje aprašoma pergale pasibaigusi kova su stambiu banku, kuris,
pasinaudodamas euro įvedimu Lietuvoje, bandė neleistinai padidinti
būsto paskolų palūkanas keliems tūkstančiams savo klientų. Minimas ir
"Swedbanko" vaidmuo kylant 2009-2010 metų krizei Lietuvoje, kuri
sukėlė masinio nedarbo ir įmonių bankrotų bangą.
Tai, regis, pirmas žinomas atvejis mūsų šalyje, kai įtakingas
skandinavų bankas buvo priverstas atsitraukti. Prie to aktyviai
prisidėjo ir visuomeninės organizacijos. Apybraižoje atskleidžiamas
Lietuvos banko vadovų V. Vasiliausko ir I. Šimonytės, Seimo Biudžeto
ir finansų komiteto pirmininko B. Bradausko, premjero A. Butkevičiaus
ir kitų įtakingų asmenų vaidmuo šioje beveik detektyvinėje istorijoje,
demaskuojamos kai kurių jų pastangos padėti “Swedbankui” neleistinai
pasipelnyti klientų ir visos valstybės sąskaita.

Apybraiža skiriama bankų klientams, ypač turintiems būsto paskolų ar
ketinantiems jas imti, ir visiems, besidomintiems stambių bankų
vaidmeniu Lietuvos ekonomikoje ir jų santykiais su šalies politikais.

Čia galite perskaityti šią apybraižą.