Mūsų veikla

2014.07.08 Dėl Lietuvos Banko parengto atsakingo skolinimo nuostatų projekto

Nuostatos, parengtos LB, yra orientuotos išimtinai į kreditų išdavimo sąlygų griežtinimą, numatant gan aukštus išduodamo kredito ir įkeičiamo turto vertės santykius. Pernelyg griežtų ribojimų įtvirtinimas ir reikalavimas, kad besiskolinantys asmenys savo lėšomis finansuotų dalį planuojamo įsigyti turto kainos, gali stabdyti ekonomikos vystymąsi ir viduriniosios klasės augimą.

daugiau
2014.07.08 Dėl tarpbankinių mokesčių BFK

Sparčiai vystantis technologijoms, tiek Lietuvoje, tiek ir Europos Sąjungoje vis labiau populiarėja ir atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis. Natūralu, jog mokėjimo įstaigos, teikiančios elektroninio atsiskaitymo paslaugas už tai ima tam tikrą mokestį.

daugiau
2014.07.08 Ko mes siekiame

Klientų prašymus (skundus) dėl su banku sudarytų kreditavimo sutarčių vykdymo ar banko veiksmų, kuriais bankas galėjo pažeisti sutarties su klientu ar teisės aktų reikalavimus, nagrinėja bankas. Bankas privalo išnagrinėti rašytinius kliento prašymus (skundus) ir raštu jam motyvuotai atsakyti per ne ilgesnį laiką, nei vienos periodinės kredito ir/ar palūkanų grąžinimo įmokos, nustatytos kliento kreditavimo sutartyje, terminas, skaičiuojant nuo kliento paklausimo gavimo dienos.

daugiau
2014.07.08 Kreipimasis į Lietuvos komercinius bankus

Dabartinis bankų įvaizdis visuomenėje yra žymiai blogesnis, nei buvo prieš krizę. Dar prieš keletą metų spaudoje vargiai buvo galima rasti neigiamą straipsnį ar atsiliepimą apie bankus ir jų veiklą. Šiuo metu kiekvieną savaitę vos ne kiekviename leidinyje susiduriame su bankų kritika, neigiamų dalykų viešinimu, dėl neatsakingos bankų veiklos vienaip ar kitaip nukentėjusių žmonių istorijomis.

daugiau