Mūsų veikla

2014.07.08 LBA GPK analizė

Didžioji dalis Kodekso nuostatų yra pernelyg abstrakčios, deklaratyvios bei nustatančio savaime suprantamus dalykus, taip pat teisės aktuose numatytas pareigas, pavyzdžiui, bankas nedalyvauja sudarant korupcijos požymių turinčius sandorius, bankas netoleruoja neteisėtos kliento veiklos, bankas atsako už trečiuosius asmenis, kuriuos bankas laisva valia pasitelkė finansinėms paslaugoms teikti, bankai pagal galimybes atsižvelgia į klientų interesus, bankai sudaro galimybę susipažinti su informacija apie teikiamas paslaugas ir t.t.

daugiau
2014.07.08 LBKA pozicija dėl bankų kodekso

Lietuvos bankų klientų asociacija (toliau – LBKA) teikia šią savo pradinę poziciją dėl bankų Geros praktikos kodekso (toliau – Kodeksas) tobulinimo galimybių ir krypčių.

daugiau
2014.07.08 Dėl bankų įkainių didėjimo

Visi papildomi mokesčiai, kuriuos mokėjimo paslaugų teikėjas gali nustatyti pagal pagrindinės mokėjimo sąskaitos sutartį, įskaitant mokesčius už sutartyje nustatytų vartotojo įsipareigojimų nevykdymą, turėtų būti teisingi.

daugiau
2014.07.08 Pasiūlymai dėl sutarčių LBA

Norime pranešti, kad LBKA atliko bankų sutarčių tyrimą, kuriame nagrinėjo įvairias sutarčių sąlygas ir suformulavo pasiūlymus, kaip galima būtų pagerinti šias sutartis.

daugiau