Apie mus

Lietuvos banko klientų asociacija, tai įmonių ir asmenų , turinčių finansinius santykius su kredito įstaigomis, bankais jų asociacijomis (toliau kredito įstaigomis), pelno nesiekiantis susivienijimas.

Asociacijos pagrindiniai tikslai:
  Demokratiniais pagrindais grindžiama, socialiai teisingos atsakomybės aplinkos tarp banko klientų ir kredito įstaigų formavimas;
- Banko klientų interesų, klausimų apjungimas ir atstovavimas;
- Naudingos informacijos apie kredito įstaigas viešas platinimas;
- Pasiūlymų, rekomendacijų ir renginių pagalba skleisti geriausius pasaulio banko klientų ir kredito įstaigų bendravimo standartus .

LBKA įkurta 2010m. kovo mėn., neformaliai veikia nuo 2009m. spalio mėn. Svarbiausias asociacijos ateities siekis - kreditavimo sąlygų ir abiejų šalių elgesio skaidrumas, partnerystės lygiomis teisėmis santykių formavimas.