Apie mus

Kas mes ir ko siekiame

2010 metų kovo mėnesį Lietuvoje buvo įsteigta Lietuvos Bankų Klientų Asociacija. Ši Asociacija – tai Lietuvoje veikiančių bankų klientų susivienijimas, kurio pagrindinis tikslas yra užtikrinti socialiai teisingos bankininkystės principų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje.

LBKA susikūrimą įtakojo skirtingai susiklosčiusios banko klientų ir kredito įstaigų santykių reglamentavimo sąlygos Lietuvos Respublikoje. Valstybė, turinti daugiau nei du dešimtmečius veikiančius komercinius bankus, turi pareigą užtikrinti ne tik finansinės sistemos stabilumą ir jos saugią plėtrą, bet ir socialiai teisingą bei atsakingą požiūrį į savo piliečius.

Priešingai nei daugelyje Europos Sąjungos valstybių, kaip antai: Nyderlanduose, Austrijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje, Ispanijoje, Graikijoje, Vokietijoje ir kt., Lietuvos Respublikoje nėra teisės akto, reglamentuojančio fizinių asmenų bankrotą, kuris suteiktų teises fiziniam asmeniui, kaip ir juridiniam, bankrutuoti bei pradėti savo finansinį gyvenimą iš naujo. Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai nėra priėmę jokio savanoriško elgesio etikos kodekso, bent minimaliai informuojančio banko klientus apie jų turimas teises bei suteikiančio preliminarų vaizdą apie bankų veiklos principus. Apie atsakingo skolinimo principus, pripažintus ir įtvirtintus Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Airijos, Maltos, Nyderlandų, Graikijos ir kt. valstybėse, Lietuvoje iki šiol vengiama kalbėti ar rimtai svarstyti įgyvendinimo galimybes.

Lietuvos Respublikoje jau seniai turime veikiančias Lietuvos bankų asociaciją, Lietuvos finansų maklerių asociaciją, Lietuvos draudikų asociaciją, vienijančias gausius finansinius ir organizacinius išteklius turinčias įmones, veikiančias finansų rinkoje, bei ginančias jų interesus. Asociacijos, kurios suvienytų pavienius asmenis ir verslininkus, t.y. pačius pažeidžiamiausius visuomenės narius, vienaip ar kitaip turinčius santykių su finansų įstaigomis, iki šiol Lietuvoje nebuvo.

Nuo 2009 metų spalio mėnesio faktiškai veikianti LBKA visomis teisėtomis priemonėmis sieks įtvirtinti teisių pusiausvyrą finansų įstaigų ir jų klientų tarpusavio santykiuose, formuoti atsakingo skolinimo principus, įpareigojančius bankus vertinant kiekvieną kreditą atsižvelgti ne tik į rizikos faktorius bet ir prisiimti socialinę atsakomybę už išduodamus kreditus, bei teikti visokeriopą pagalbą patiems pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms – vartotojams ir smulkiesiems verslininkams, vienaip ar kitaip bendradarbiaujantiem su finansų įstaigomis.

Siekdami kuo efektyviau įgyvendinti visus šiuos tikslus, ketiname bendradarbiauti su Europos Sąjungos ir tarptautinėmis organizacijomis, turinčiomis panašius siekius. Kooperavimas su ilgą laiką veikiančiomis organizacijomis padėtų mūsų asociacijai užaugti ir sustiprėti