Apie mus

Narystė

 

 

Asociacijos nariais (toliau tekste "Nariai") gali būti veiksnūs Lietuvos Respublikos piliečiai ir/ar užsieniečiai, kuriems yra ne mažiau nei 18 metų, ir/ar juridiniai asmenys kurie yra Lietuvos Respublikoje veikiančių bankų klientai bei, pritardami Asociacijos keliamiems tikslams, siekia įgyvendinti socialiai teisingą ir atsakingą bankininkystės politiką Lietuvos Respublikoje.
Remiantis asociacijos  2016 spalio 21 d.  visuotino susirinkimo sprendimu, nario - ir juridinio, ir fizinio asmens - metinio mokesčio nėra. 

Anketa stojant